سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز از راه اندازی اتاق مانیتورینگ با همکاری این معاونت و اداره کل بازرسی شهرداری تبریز خبر داد. جواد صدیقی در جلسه ای با حضور مدیران اداره کل بازرسی شهرداری تبریز با اعلام این مطلب اظهار داشت: در راستای پایش تخلفات شهری بخصوص ساخت و ساز غیر […]سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز از راه اندازی اتاق مانیتورینگ با همکاری این معاونت و اداره کل بازرسی شهرداری تبریز خبر داد.

جواد صدیقی در جلسه ای با حضور مدیران اداره کل بازرسی شهرداری تبریز با اعلام این مطلب اظهار داشت: در راستای پایش تخلفات شهری بخصوص ساخت و ساز غیر مجاز اتاق مانیتورینگ تخلفات شهری با همکاری اداره کل بازرسی شهرداری تبریز راه اندازی می شود.