مشکل خرابی پل عابرگذر مکانیزه مقابل مرکز درمانی شیخ الرئیس توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز برطرف شده و این پل دوباره راه‌اندازی شد. به گزارش قلم پرس، به منظور تسهیل تردد شهروندان خصوصاً بیمارانی که جهت مراجعه به مراکز درمانی شیخ الرئیس و امام رضا (ع) از پل عابرگذر مکانیزه مقابل این مراکز پزشکی واقع […]مشکل خرابی پل عابرگذر مکانیزه مقابل مرکز درمانی شیخ الرئیس توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز برطرف شده و این پل دوباره راه‌اندازی شد.

به گزارش قلم پرس، به منظور تسهیل تردد شهروندان خصوصاً بیمارانی که جهت مراجعه به مراکز درمانی شیخ الرئیس و امام رضا (ع) از پل عابرگذر مکانیزه مقابل این مراکز پزشکی واقع در کمربندی آزادی تردد می‌کنند، این عابرگذر با انجام سرویس‌کاری و رفع خرابی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه، دوباره راه‌اندازی شد.
با توجه به اینکه روزانه عده زیادی از شهروندان از روی این پل در حال تردد هستند، شهرداری منطقه ۲ تبریز با سرویس‌کاری و رفع خرابی آن، اقدام به بازسازی پل مکانیزه مقابل شیخ الرئیس کرده و با راه‌اندازی مجدد، عابران پیاده هم اکنون در حال تردد از روی این عابرگذر هستند.