راهکار های زنده کردن تولید ملی
راهکار های زنده کردن تولید ملی

اگر اعطای یارانه به تولید تنها راه نجات تولید داخلی است پس چرا تولید در ایران به این وضع فلاکت بار دچار شده است؟

قلم پرس – یادداشت – دکتر محمد کلامی – تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه : موضوع افزایش تولید ملی خصوص در بخش صنعت از مباحثی است که این روزهای توسط دولتمردان مطرح می شود اما به راستی زنده کردن تولید ملی به چه معنا است؟
برخی معتقدند که زنده کردن تولید داخلی یعنی اعطای یارانه های تولیدی، اما سوال این است اگر اعطای یارانه به تولید تنها راه نجات تولید داخلی است پس چرا تولید در ایران به این وضع فلاکت بار دچار شده است؟ مگر در طی دهه های گذشته یارانه کمی به تولید داده شده است؟ از حاملهای انرژی تقریبا رایگان گرفته تا دلارهای ارزان قیمت و….همه و همه یارانه هایی بودند که به صنعت داده شد!

برخی دیگر راه حمایت از تولید داخلی را بستن مرزها و وضع تعرفه های سنگین به واردات می دانند!
اما اگر تعرفه درمان درد بود شرکتهای بزرگی که در کشور از این امتیاز استفاده کرده و می کنند چرا از پا در آمده اند؟ یا انحصاری که این شرکتها در بازار داخلی داشتند به کارآمدی و ورود آنها به بازارهای جهانی کمک کرد؟

برخی نیز حمایت از تولید داخلی را اعطا وام برای تولید می دانند!
اما سوال این است که اگر وام به رونق تولید داخلی کمک می کند چرا نتیجه وامهای کلانی که به تولید در دهه های گذشته خصوصا دولتهای گذشته اعطا شد نتوانست به زنده شدن تولید داخلی کمک کند؟

بنابراین به نظر می اید راه نجات تولید ملی اندکی به اندیشه و تامل بیشتری نیاز دارد!

انجا به نظر بنده می تواند تولید را نجات دهد به صورت اجمالی عبارتند از:

_ کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور

_ ثبات قوانین خصوصا قوانین اقتصادی

_ بهبود فرهنگ عمومی در برخورد با سرمایه و سرمایه گذار

_ ایجاد زیرساختهای مناسب مانند شبکه حمل و نقل و….

_ رفع تبعیضات و انحصارات دولتی

_ مشاوره به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بخشهای دارای مزیت اقتصادی تا واحد های فاقد توجیه اقتصادی شکل نگیرد

_ ثبات در مولفه های اصلی اقتصاد مانند نرخ ارز و بهره و ….

_ فعالیت دولت خصوصا رایزنهای اقتصادی در جهت بازاریابی بین المللی محصولات داخلی

_ ترویج فرهنگ مصرف تولیدات داخلی در بخشهای دولتی و خصوصی

_ حمایت از ایده های نو و تولیدات دانش بنیان

و…….