رئیس جمهور : همه باهم باشیم/ جناح ها لطفا برن مرخصی + فیلم
رئیس جمهور : همه باهم باشیم/ جناح ها لطفا برن مرخصی + فیلم

رئیس جمهور در مراسم سالروز صنعت دفاعی ، گفت:همه با هم در کنار هم باشیم، در دو سال باقی مانده اخزاب را فراموش کنیم، مردم احساس کنند دورانی هست، جناح ها چندماهی به مرخصی بروند، اختلاف ه و فشارها کم شده و اتحاد و وحدت بیشتر شود،  امروز دشمنان از اتحاد ما نگران هستند، و می دانند […]

رئیس جمهور در مراسم سالروز صنعت دفاعی ، گفت:همه با هم در کنار هم باشیم، در دو سال باقی مانده اخزاب را فراموش کنیم، مردم احساس کنند دورانی هست، جناح ها چندماهی به مرخصی بروند، اختلاف ه و فشارها کم شده و اتحاد و وحدت بیشتر شود،  امروز دشمنان از اتحاد ما نگران هستند، و می دانند که اگر در کنار هم باشیم، آنها نمی توانند اقدامی علیه کشور انجام دهند،  ‌افزود: امروز زمان آن است که همه یکدیگر را یاری کنیم. انتخابات تمام شده است و دیگر نباید به دنبال بحث‌های انتخاباتی برویم.