دریاچه ارومیه زنده شده است
دریاچه ارومیه زنده شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶ سانتی متر و نسبت به اول مهر ماه ۹۷ از افزایش ۸۱ سانتی متری برخوردار است. به گزارش خبرنگار قلم پرس کیومرث دانشجو  در سومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: برای احیای دریاچه ارومیه […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶ سانتی متر و نسبت به اول مهر ماه ۹۷ از افزایش ۸۱ سانتی متری برخوردار است.

به گزارش خبرنگار قلم پرس کیومرث دانشجو  در سومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: برای احیای دریاچه ارومیه تاکنون از سد بوکان ۵۵۰ میلیون مترمکعب، از سد مهاباد ۱۰۷ میلیون مترمکعب، از سد حسنلو ۴۰ میلیون مترمکعب، از سد شهرچای ۲۴ میلیون متر مکعب، از سد دریک ۵ میلیون متر مکعب آب رها سازی شده است و در حال حاضر دریاچه ارومیه به شرایط مناسب ۵ سال قبل رسیده و زنده شده است.

وی ادامه داد: حجم فعلی آب دریاچه ۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب است و ۵۰ درصد سطح دریاچه تحت پوشش آب قرار گرفته و احتمال می دهیم که با بارشهای امسال و رهاسازی هایی که انجام می گیرد حجم آب به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سدهای استان در شرایط ایمن هستند و مشکل خاصی در پایین دست سدهای استان وجود ندارد و ورودی و خروجی آب به سدها تحت کنترل است.

دانشجو گفت: سد بوکان در حال حاضر ۶۳۴ میلیون متر مکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است و همچنین حجم آب سد شهرچای ۱۲۶ میلیون متر مکعب است و حجم سد در حالت عادی نیز ۲۲۰ میلیون متر مکعب  است که ۹۴ میلیون متر مکعب حجم خالی دارد.

وی افزود: تا امروز نیازی به رهاسازی آب از سد شهرچای نبوده و شایعات مطرح شده در خصوص رهاسازی آب از این سد تکذیب می شود و هیچ نگرانی در خصوص این سد وجود ندارد.

دانشجو در ادامه اظهار کرد: حجم مخزن سد مهاباد نیز ۱۸۶ میلیون متر مکعب است که در حال حاضر به ۱۷۶ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش وی گفت: حجم کل مخازن سدهای استان یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون مترمکعب آب در پشت سد ها داریم که  در مقایسه با سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است و تا به امروز نیز ۷۳۰ میلیون متر مکعب رهاسازی آب داشته ایم.