به گزارش قلم پرس ، با توجه به اینکه امور فرهنگی، اجتماعی منطقه ۱ در راستای اهداف منطقه اقدام به جلسات معرفی و نقد کتاب در کتابخانه‌های این منطقه را در دستور کار خود قرار داده بود دومین نشست این برنامه در کتابخانه شهید عسگرنیا و با حضور شهروندان و مراجعین کتابخانه‌ها، مربیان، کارکنان این حوزه برگزار و […]

به گزارش قلم پرس ، با توجه به اینکه امور فرهنگی، اجتماعی منطقه ۱ در راستای اهداف منطقه اقدام به جلسات معرفی و نقد کتاب در کتابخانه‌های این منطقه را در دستور کار خود قرار داده بود دومین نشست این برنامه در کتابخانه شهید عسگرنیا و با حضور شهروندان و مراجعین کتابخانه‌ها، مربیان، کارکنان این حوزه برگزار و مورد استقبال قرار گرفت.

 این اقدام در جهت ترویج کتاب و کتابخوانی برگزار و هر هفته در یکی از کتابخانه‌های منطقه تداوم خواهد داشت.