دوره آموزشی نیروهای حوزه فضای سبز تبریز برگزار شد
دوره آموزشی نیروهای حوزه فضای سبز تبریز برگزار شد

دوره آموزشی نیروهای حوزه فضای سبز تبریز برگزار شد با هدف آشنایی بیشتر نیروهای حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با لوایح و قوانین مربدط به حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری یک دوره کلاس آموزشی و کارشناسی ویژه نیروهای این حوزه برگزار شد. به گزارش شهریار، سیامک آسیایی مدیرعامل سازمان سیما، منظر […]دوره آموزشی نیروهای حوزه فضای سبز تبریز برگزار شد

با هدف آشنایی بیشتر نیروهای حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با لوایح و قوانین مربدط به حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری یک دوره کلاس آموزشی و کارشناسی ویژه نیروهای این حوزه برگزار شد.

به گزارش شهریار، سیامک آسیایی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز با اشاره به برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری برنامه‌های آموزش ویژه همکاران حوزه فضای سبز، آشنایی بیشتر آنان با قوانین حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری را امری لازم عنوان کرد که موجب افزایش راندمان کاری در این حوزه می شود.

وی ضرورت تداوم برگزاری دوره های آموزش شهروندی در این زمینه را نیز مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: آشنایی بیشتر شهروندان عزیز با قوانین مربوط به حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری و اینکه قانونگذار جرائم ویژه ای برای قطع درخت و تخریب فضاهای سبز و نیز باغات شهری در نظر گرفته است نقش مهمی در حفظ این فضاها به عنوان تنها عنصر سلامت و شادابی جامعه شهری خواهد داشت.

گفتنی است سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز برنامه های آموزش شهروندی مختلفی با موضوعات فضای سبز را جهت اطلاع رسانی ، آگاهی بخشی و آموزش عمومی بیشتر در این حوزه در راستای حفظ و توسعه مطلوبتر فضاهای سبز شهری در شرف اجرا دارد.