وزیر کشور گفت: دهکده سلامت ظرفیت خوبی برای روستای گردشگری “دند” تبریز ایجاد می‌کند. به گزارش قلم پرس، احمد وحیدی روز پنجشنبه ۱۲ خرداد، از روستای گردشگری دند تبریز بازدید کرده و در جریان مشکلات این مکان قرار گرفت.وزیر کشور گفت: دهکده سلامت ظرفیت خوبی برای روستای گردشگری “دند” تبریز ایجاد می‌کند.

به گزارش قلم پرس، احمد وحیدی روز پنجشنبه ۱۲ خرداد، از روستای گردشگری دند تبریز بازدید کرده و در جریان مشکلات این مکان قرار گرفت.