دستگاه های مرتبط با طرح نماد موظف به انجام تکالیف خود هستند
دستگاه های مرتبط با طرح نماد موظف به انجام تکالیف خود هستند

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: بر اساس طرح «نماد» تکالیفی برای سازمان های مختلف مشخص شده که باید بر اساس آن به وظایف خود عمل کنند در غیر اینصورت بر اساس قانون پیگیری خواهد شد.

به گزارش قلم پرس، موسی خلیل الهی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در خصوص بررسی مشکلات اجرای طرح «نماد» اظهار داشت: طرح نماد طرح خوب و ارزشمندی بوده که از سوی آموزش و پرورش ارائه و اطلاعات خوبی در خصوص دانش آموزان جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه تقسیم بندی های خوبی در خصوص آسیب ها در حوزه دانش آموزان شده است، افزود: اما هدف از اجرای طرح «نماد» صرف جمع آوری اطلاعات نبوده بلکه ارائه راهکارهای مناسب بر اساس اطلاعات جمع آوری شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه متاسفانه سندی به این عظمت عملا بر روی کاغذ باقی مانده است، خاطرنشان کرد: کودکان امروز کسانی هستند که آینده این کشور را می سازند باید نسبت به تعلیم و تربیت و رفع آسیب های احتمالی پیش روی آنان راهکارهای مناسبی ارائه شود.
وی در رابطه با تکالیف سازمان های مختلف به منظور اجرای طرح « نماد» ادامه داد: بر اساس طرح «نماد» تکالیفی برای سازمان های مختلف مشخص شده که باید بر اساس آن به وظایف خود عمل کنند و هیچ بهانه ای قابل قبول نیست.
خلیل الهی تصریح کرد: اگر سازمانی به تکالیف محوله خود بر اساس طرح «نماد» عمل نکند طبق قانون قابل پیگیری خواهد بود و در اجرای قانون با هیچ کسی تعارف نداریم.