دسترسی به روز و دقیق به داده ها و اطلاعات مورد نیاز با راه اندازی سامانه جامع SDI
دسترسی به روز و دقیق به داده ها و اطلاعات مورد نیاز با راه اندازی سامانه جامع SDI

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حاشیه نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی گفت : با توجه به نیاز مبرم به داده و اطلاعات به روز ، برای توسعه و پیشرفت ، سامانه جامع SDI در استان راه اندازی شده است.

به گزارش قلم پرس، داود بهبودی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه امروز بیش از ۸۰ درصد اطلاعات موجود در کشور ، ویژگی مکانی دارد و ما نیازمند آمار توصیفی و انتساب مکانی هستیم ، به همین دلیل بحث SDI به عنوان زیرساخت اطلاعات مکانی برای هر سازمان و ارگانی ، لازم و ضروری به نظر می رسد.
وی گفت : مواد ۲۱ و ۲۲ برنامه ششم ، تکالیفی در خصوص SDI ملی ، منطقه ای و استانی ، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور گذاشته است و بر پایه همین اختیارات ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، تعاملاتی با دستگاههای اجرایی استان ، جهت دریافت داده و اطلاعات داشته است که بسیار موفق و رضایت بخش بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری ، مدیریت و برنامه ریزی جامع و بهینه ، وجود اطلاعات مکانی دقیق و به روز به همراه اطلاعات توصیفی است گفت : در دسترس بودن اطلاعات و داده های مکانی و توصیفی ، مدیران و برنامه ریزان را در جهت تصمیم گیری های دقیق و صحیح ، یاری خواهد کرد.
وی افزود : مطالعات ایجاد زیر ساخت اطلاعات مکانی استان از سال ۱۳۹۶ در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار گرفت.
بهبودی افزود : این مطالعات با همکاری ۷۵ سازمان ، نهاد و دستگاه اجرایی استان صورت گرفت و نتایج حاصل آن نشان داد که بیش از سه چهارم اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز استان ، از طریق ۱۷ دستگاه اجرایی تأمین می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد : فاز اجرایی این طرح ، بر اساس مدل مفهومی و منطقی مطالعات طراحی شده و بر اساس استانداردهای OGC ، متناسب با نسل چهارم SDI مدل سرویس گرا ، در سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و امکان دسترسی به داده های مورد نیاز از طریق سرویس های وب ، با حفظ حق مالکیت داده برای سازمان ها و دستگاههای اجرایی و بدون اشتراک گذاری داده میسر شده است.
بهبودی با اشاره به اهداف اصلی سامانه SDI گفت : هدف اصلی این سامانه جامع این است که دولت ها ، سازمانها و دستگاههای اجرایی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن ، به داده های مکانی پایه ، پردازش شده ، لایه بندی شده و به روز شده ، دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه این سامانه به هیچ وجه اطلاعات و داده های سازمانها را به شکل نامحدود در اختیار دیگران قرار نخواهد داد گفت : هدف این است که بسیاری از دوباره کاریها و موازی کاری ها در تولید اطلاعات ، حذف شود تا از اتلاف سرمایه و هزینه های اضافی هم جلوگیری شود.
وی در پایان با بیان اینکه نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی یک ظرفیت و فرصت خوب برای معرفی و گسترش ایده ها و طرحهای جدید است گفت : شرکت ها و افراد داری طرح و ایده ، می توانند با حضور در چنین نمایشگاههایی ، ضمن معرفی طرح خود ، با دیگر تولید کننده گان و صاحبان ایده ، تبادل داشته و از تجربیات آنها جهت پیشرفت ، استفاده کنند.