در خواست مردم انگلیس، برای تعلیق تحریمهای آمریکا علیه ایران
در خواست مردم انگلیس، برای تعلیق تحریمهای آمریکا علیه ایران

سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان گفت: تا امروز ۱۲ هزار و ۸۲۴ نفر از مردم انگلیس، دادخواست خطاب به دولت آمریکا برای تعلیق تحریمهای علیه ایران در دوره ی مقابله با کورونا را امضا کرده اند.

به گزرش قلم پرس، حمید بعیدی نژاد سفیر جموری سلامی ایران در انگلستان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

تا امروز ۱۲ هزار و ۸۲۴ نفر از مردم انگلیس، دادخواست خطاب به دولت آمریکا برای تعلیق تحریمهای علیه ایران در دوره ی مقابله با کورونا را امضا کرده اند.
بر اساس قانون، دولت انگلیس لازم است پاسخ خود را به درخواستهای با امضای بیشتر از ده هزار نفر اعلام نماید.
امیدواریم دولت انگلیس در راستای حمایت از خواسته های به حق مردم جهان و برای تقویت توان لجستیک و مالی ایران جهت مقابله با بحران ویروس کورونا، اعلام نماید که تحریمهای آمریکا را رعایت نخواهد نمود و‌ توان سیاسی و‌دیپلماتیک خود را برای لغو این تحریمها بکار گیرد.