درگیری پاکوخمز و آلوز/  خمز به هیچ عنوان از تفکرانش کوتاه نیامد
درگیری پاکوخمز و آلوز/  خمز به هیچ عنوان از تفکرانش کوتاه نیامد

پاکو خمز حتی با وجود دو باخت متوالی خانگی تراکتور در آخر سال پیش، به هیچ عنوان از تفکرانش کوتاه نیامد.

به گزارش قلم پرس، استوری ریکاردو آلوز و ادعای وی مبنی بر اینکه خمز قصد برخورد فیزیکی با وی را داشته است، بیشتر شبیه دروغ سیزده بود. اما واقعیت تلخی بود که خیلی زود از سوی باشگاه مدیریت شد تا به بحران تبدیل نشود.

همه چیز از یک مرخصی پایان سال آغاز شد. بازیکنان و مربیان خارجی راهی کشور خود شدند اما ریکاردو دو روز دیرتر به تمرینات تیم تراکتور بازگشت.

واکنش اول باشگاه تراکتور بی تفاوتی به سالروز تولد ریکاردو بود. اما خمز تصمیم گرفت آلوز را یک تنبیه اساسی کند و وی را از لیست بازی نفت مسجد سلیمان خط زد.

پاکو خمز حتی با وجود دو باخت متوالی خانگی تراکتور در آخر سال پیش، به هیچ عنوان از تفکرانش کوتاه نیامد.

تراکتور بدون آلوز به بهترین برد خود در خارج از خانه در لیگ برتر دست یافت. حالا همه شجاعت سرمربی تیم تراکتور را می‌ستودند. استوری عجیب ریکاردو به نوعی استفاده اهرمی از محبوبیتش در بین تماشاگران بود.

باشگاه تصمیم درست را گرفت و پشت مربی‌اش ایستاد و برای اینکه این موضوع به بحران تبدیل نشود، یک جلسه برگزار و با عذرخواهی آلوز از خمز، شرایط بازگشت وی به تمرینات تیم فراهم شد.

با این اقدام خمز بعید به نظر می‌رسد تا وقتی که وی سرمربی تیم تراکتور است، بازیکنی جرات تاخیر و یا غیبت بدون دلیل در تمرینات را کند.

انتهای پیام/