درگیری معاونت های سابق و فعلی توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز/کار به نامه سرگشاده رسید
درگیری معاونت های سابق و فعلی توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز/کار به نامه سرگشاده رسید

معاون سابق توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی نامه ایی خواستار مناظره با معاونت فعلی مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی شد.

به گزارش قلم و به نقل از رکنا، پس از اینکه جنتی معاونت  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نشست‌های مطبوعاتی با اصحاب رسانه از بدهی هنگفت دانشگاه علوم پزشکی تبریز سخن باز کرده است،یعقوب فتح الهی با ارسال نامه‌ای سرگشاده جنتی  را به مناظره در حوزه مدیریت مالی دانشگاه علوم پزشکی دعوت کرده است.

 

  • منبع خبر : رکنا