درخشش خوشنویسان  مراغه در جشنواره فرهنگی هنری «حیدربابا»
درخشش خوشنویسان  مراغه در جشنواره فرهنگی هنری «حیدربابا»

خوشنویسان مراغه در جشنواره فرهنگی هنری «حیدربابا» درخشیدند. امیر دانش مراغی هنرمند توانای مراغه در رشته شکسته نستعلیق موفق به احراز رتبه اول و احمد ارجمندی دیگر هنرمند پرافتخار مراغه در رشته ثلث و نسخ این جشنواره موفق به احراز مقام دوم گردیده اند . جشنواره فرهنگی هنری «حیدر بابا شهریار» در زادگاه استاد شهریار […]خوشنویسان مراغه در جشنواره فرهنگی هنری «حیدربابا» درخشیدند.

امیر دانش مراغی هنرمند
توانای مراغه در رشته شکسته نستعلیق موفق به احراز رتبه اول و احمد ارجمندی دیگر
هنرمند پرافتخار مراغه در رشته ثلث و نسخ این جشنواره موفق به احراز مقام دوم
گردیده اند

.

جشنواره فرهنگی هنری «حیدر
بابا شهریار» در زادگاه استاد شهریار ؛ خشکناب، شهرستان بستان آباد بصورت منطقه ای
و در رشته های مختلف خوشنویسی ، پوستر ، نقاشی و شعر برگزار گردید.