دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌های آذربایجان‌شرقی / «دخالت در اجرا» در بررسی صلاحیت نمایندگان لحاظ خواهد شد
دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌های آذربایجان‌شرقی / «دخالت در اجرا» در بررسی صلاحیت نمایندگان لحاظ خواهد شد

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی گفت: گزارش‌هایی از دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصب‌ها در ماههای اخیر وصول شده است. به گزارش قلم پرس،از تبریز، صمد عزیزی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به وصول گزارش‌هایی از دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان […]مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی گفت: گزارش‌هایی از دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصب‌ها در ماههای اخیر وصول شده است.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، صمد عزیزی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به وصول گزارش‌هایی از دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصب‌ها در ماههای اخیر اظهار کرد: این موارد به صورت مستند در پرونده نمایندگان مزبور درج شده و چنین اقداماتی در بررسی صلاحیت‌ها موثر خواهد بود.

وی افزود : دخالت در امور اجرایی بر خلاف اصل استقلال قوا و خلاف قانون اساسی و خلاف منویات و اوامر صریح رهبر معظم انقلاب است. با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی و نیز التزام عملی به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت فقیه که جزو شرایط داوطلبان است، این قبیل اقدامات در بررسی صلاحیت‌ها تاثیرگذار می باشد.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان  آذربایجان شرقی همچنین گفت: این قبیل دخالت‌ها موجب ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نمایندگان دخالت کننده شده و اقشار مختلف مردم از دفتر نظارت استان و شورای محترم نگهبان درخواست دارند که نسبت به این موضوع به صورت جدی ورود کرده و اقدامات قانونی را انجام دهند.

انتهای پیام/