دبیر کمیته علمی آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار معرفی شد
دبیر کمیته علمی آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار معرفی شد

سیدقاسم ناظمی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی طی حکمی، دکتر محمد طاهری خسروشاهی را به عنوان دبیر کمیته علمی گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام شامخ‌ ادبی استاد شهریار منصوب کرد. سیدقاسم ناظمی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی طی حکمی، دکتر محمد طاهری […]سیدقاسم ناظمی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی طی حکمی، دکتر محمد طاهری خسروشاهی را به عنوان دبیر کمیته علمی گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام شامخ‌ ادبی استاد شهریار منصوب کرد.

سیدقاسم ناظمی مدیر کل اداره
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی طی حکمی، دکتر محمد طاهری خسروشاهی را به
عنوان دبیر کمیته علمی گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام شامخ‌
ادبی استاد شهریار منصوب کرد
.

در حکم ناظمی آمده است:

جناب آقای دکتر محمد طاهری خسروشاهی

با عنایت به تشکیل کارگروه
های دبیرخانه برگزاری روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام شامخ‌ ادبی استاد
سیدمحمدحسین شهریار، به این وسیله جنابعالی تا پایان آیین مذکور، به عنوان دبیر
کمیته علمی منصوب می شوید
.

امید است با توفیقات الهی به
نحو احسن در انجام امور محوله، موفق و موید باشید
. “

شایان ذکر است دکتر طاهری
خسروشاهی در سالهای گذشته، تحقیقات قابل توجهی در حوزه زبان و ادبیات فارسی و
پژوهش های چشمگیری در موضوع تاریخ و ادبیات آذربایجان انجام داده است
.

از جمله آثار او می توان به
کتاب های
:
فصل‌های تاریکی
(بررسی تحلیلی بازتاب جنگ‌های ایران و روس در شعر عصر قاجار)، مُرغِ صبح خوان(
مقالاتی در بررسی منظومه فکری استاد شهریار
(، چراغِ جان(مهمترین تحقیقات متاخّران درباره شیخ محمود شبستری)،
خلوت نشین گنجه( بررسی تحلیلی منظومه های نظامی گنجه ای)، سایه سروِسهی(یادنامه
استاد دکترمنوچهرمرتضوی)، با قافله شوق(ارج نامه دکتر محمّدعلی موحّد)، اینگونه ماندگار
(یادنامه استاد دکتر اسماعیل رفیعیان)،کتاب شناسی توصیفی-تحلیلیِ دکتر محمّدعلی
موحّد، مردان بی ادّعا( شرح حال سرداران شهیدآذربایجان؛ از قاجار تا دوره معاصر)،
پیرِگلرنگ(یادنامه مصحّح فقید
دیوان حافظ؛
دکتر
رشید عیوضی تبریزی) اشاره کرد
.

از جمله تکاپوی علمی و فرهنگی
او می توان تألیف مقالات ادبی در نشریات علمی و دانشگاهی، تالیف مدخل های مرتبط با
آذربایجان در دانشنامه های علمی کشور و حضور و سخنرانی در همایش ها و نشست های
ادبی و فرهنگی نام برد
.

طاهری همچنین دبیر علمی چند
نشست مهم علمی و فرهنگی از جمله جایزه کتاب سال تبریز و عضو انجمن تصحیح نسخه های خطی
ایران است
.