دانشجوهای نخبه می توانند منشا آثاری مفید در جامعه باشند
دانشجوهای نخبه می توانند منشا آثاری مفید در جامعه باشند

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: یکی از ارکان اساسی توسعه کشورها، دانشگاه ها است و دانشجوهای نخبه می توانند منشا آثاری مفید در جامعه باشند.

سعید نیکوخصلت در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با تبریک روز دانشجو، اظهار کرد: در شهر ما دانشجوهای نخبه ای وجود دارند که دارای توان علمی و تخصصی بالایی هستند و می توانند برای شهر و کشورمان منشا اثرات مفید باشند.

او ادامه داد: دانشجویان نخبه شهر تبریز دارای توانمندی‌های زیادی هستند و  آرزوی همه ما این است این نخبه ها برای مملکت و مردم ما خدمت کنند.

دبیر شورای شهر تبریز با اشاره به ضرورت یکپارچگی سیستم دانشگاه ها، عنوان کرد: یکی از ارکان اساسی توسعه کشورها، دانشگاه است اما در کشور ما سیستم یکپارچه و هماهنگی وجود ندارد و متاسفانه از این بابت آسیب های زیادی را در ابعاد مختلف متحمل شده ایم.

او افزود: با جدا شدن راه صنعت و دانشگاه، صنایعی همچون ماشین سازی و تراکتورسازی و … به صورت کپی وارد کشور و شهر ما شد و همین امر موجب شد تا صنعت ما دچار آفت شود.

نیکوخصلت خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون در دانشگاه‌های ما به دنبال پر کردن این خلاء هستند تا صنعت ما بدون عادت و وابستگی به نفت، پیشرفت کند.