دادستان هریس بر لزوم حفظ و حراست از آثار باستانی تاکید کرد
دادستان هریس بر لزوم حفظ و حراست از آثار باستانی تاکید کرد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی بر لزوم حفظ و حراست از آثار باستانی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه تأکید کرد. به گزارش قلم پرس – سجاد نوبخت با تبیین اهمیت و جایگاه آثار باستانی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه با ملزم کردن اداره میراث فرهنگی نسبت به پایش […]دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی بر لزوم حفظ و حراست از آثار باستانی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس – سجاد نوبخت با تبیین اهمیت و جایگاه آثار باستانی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه با ملزم کردن اداره میراث فرهنگی نسبت به پایش و رصد آثار باستانی موجود در حوزه قضایی شهرستان هریس دستور داد با هرگونه تعرض و تعدی به آثار باستانی مقابله و تشکیل پرونده قضایی و برخورد قانونی با متخلفین اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب هریس همچنین تأکید کرد در صورت هرگونه قصور و کوتاهی در حفظ و حراست از آثار مذکور از سوی متولیان ذیربط با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/