محمد خانلری در گفت‌وگو با میزان با اشاره به بازدید‌های میدانی از وضعیت اراضی و تفکیک غیر مجاز اراضی روستا‌های دراسله، لاکوم، کلاریجان، پایین دوآب وشش رودبار، اظهار کرد: در همین راستا با همکاری اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، ۸ هزار و ۴۶۴ متر مربع از اراضی ملی آزاد سازی شد. دادستان عمومی و […]

محمد خانلری در گفت‌وگو با میزان با اشاره به بازدید‌های میدانی از وضعیت اراضی و تفکیک غیر مجاز اراضی روستا‌های دراسله، لاکوم، کلاریجان، پایین دوآب وشش رودبار، اظهار کرد: در همین راستا با همکاری اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، ۸ هزار و ۴۶۴ متر مربع از اراضی ملی آزاد سازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه ادامه داد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، تجاوز به اراضی ملی جرم محسوب شده و همچنین بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم است و بر این اساس به مامورین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دستور داده شد تا موارد را گزارش نمایند که در صورت احراز جرم، با متجاوزین برخورد قانونی شود.

انتهای پیام/