خطر کسر امتیاز باشگاه تراکتور را تهدید نمی‌کند
خطر کسر امتیاز باشگاه تراکتور را تهدید نمی‌کند

در آستانه بازی تراکتور با استقلال تهران، خبر کسر امتیاز تراکتور به دلیل اشکالات در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فضای مجازی منتشر شده بود اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد خطر کسر امتیاز باشگاه تراکتور را تهدید نمی‌کند. به گزارش قلم پرس،از تبریز، در آستانه بازی تراکتور با استقلال تهران، خبر کسر امتیاز تراکتور به […]در آستانه بازی تراکتور با استقلال تهران، خبر کسر امتیاز تراکتور به دلیل اشکالات در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فضای مجازی منتشر شده بود اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد خطر کسر امتیاز باشگاه تراکتور را تهدید نمی‌کند.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، در آستانه بازی تراکتور با استقلال تهران، خبر کسر امتیاز تراکتور به دلیل اشکالات در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فضای مجازی منتشر شده بود.

پیگیری‌های خبرگزاری فارس در تبریز نشان داد که مالیات مربیان و چند بازیکنان خارجی تراکتور به کارگروه کمیته نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال تحویل داده شده و هیچ خطری بابت کسر امتیاز از تیم تراکتور این باشگاه را تهدید نمی‌کند.

پایان پیام/۶۰۰۱۷