به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نتایج بررسی‌های انجام شده بر روی یک پایگاه داده نشان می‌دهد خشونت‌های مسلحانه در آمریکا هزینه‌های اجتماعی‌ای فراتر از مرگبار بودنشان دارند و سالانه ده‌ها هزار نفر به دلیل جراحت‌های ناشی از این خشونت‌ها روانه بیمارستان می‌شوند. در حال تکمیل…

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نتایج بررسی‌های انجام شده بر روی یک پایگاه داده نشان می‌دهد خشونت‌های مسلحانه در آمریکا هزینه‌های اجتماعی‌ای فراتر از مرگبار بودنشان دارند و سالانه ده‌ها هزار نفر به دلیل جراحت‌های ناشی از این خشونت‌ها روانه بیمارستان می‌شوند.

در حال تکمیل…