شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴/۴۰۴۵ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۱ نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی لایسنس آنلاین برای فایروال مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شرایط زیر اقدام نماید. به گزارش قلم پرس، از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل […]شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴/۴۰۴۵ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۱ نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی لایسنس آنلاین برای فایروال مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شرایط زیر اقدام نماید.

به گزارش قلم پرس، از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید در مناقصه ذیل‌الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. ضمناً مناقصه‌گرانی که عضو سامانه نمی‌باشند، جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، اقدام نمایند.