خدمات ماشین‌سواری کارتینگ به ارس‌وندان و گردشگران
خدمات ماشین‌سواری کارتینگ به ارس‌وندان و گردشگران

خدمات ماشین‌سواری کارتینگ به ارس‌وندان و گردشگران به گزارش قلم پرس،در راستای رونق تفریحات ورزشی تا سی‌ویکم شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰ شب در جاده پارک کوهستان خدمات ماشین‌سواری کارتینگ به ارس‌وندان و گردشگران ارائه می‌شود.‌  


خدمات ماشین‌سواری کارتینگ به ارس‌وندان و گردشگران

به گزارش قلم پرس،در راستای رونق تفریحات ورزشی تا سی‌ویکم شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰ شب در جاده پارک کوهستان خدمات ماشین‌سواری کارتینگ به ارس‌وندان و گردشگران ارائه می‌شود.‌