محوطه‌ای به وسعت ۱۰۰۰ متر مربع در محوطه واقع در ضلع جنوب‌شرقی اتوبان شهید کسائی در مسیر ورودی به مارالان، برای ایجاد فضای سبز و محیطی زیبا، خاکبرداری و نخاله‌برداری شد. به گزارش قلم پرس؛ معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ در ادامه عملیات عمرانی در رمپ ورودی از ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی به مارالان، […]محوطه‌ای به وسعت ۱۰۰۰ متر مربع در محوطه واقع در ضلع جنوب‌شرقی اتوبان شهید کسائی در مسیر ورودی به مارالان، برای ایجاد فضای سبز و محیطی زیبا، خاکبرداری و نخاله‌برداری شد.

به گزارش قلم پرس؛ معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ در ادامه عملیات عمرانی در رمپ ورودی از ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی به مارالان، محوطه بلااستفاده در ضلع جنوب شرقی اتوبان را برای ایجاد فضای سبز، آماده سازی کرد.
در این عملیات این محوطه ۱۰۰۰ متر مربعی، نخاله برداری شده و برای مناسب سازی شیب سطح آن خاکبرداری گردید تا در ادامه واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری منطقه چمن کاری و گلکاری نموده و فضایی زیبا و پاکیزه و دلنشین و خوش‌منظر را در ورودی مارلان از اتوبان شهید کسایی فراهم کند.