خانه سلامت شهید عبدالهی تجهیز و ساماندهی می شود
خانه سلامت شهید عبدالهی تجهیز و ساماندهی می شود

خانه سلامت شهید عبدالهی تجهیز و ساماندهی می شود طی برنامه ای شهردار منطقه هشت تبریز به همراه مدیر فرهنگی اجتماعی منطقه ۸ از خانه سلامت شهید عبدالهی بازدید و در جریان فعالیت های این مرکز سلامت قرار گرفت. به گزارش شهریار، در این بازدید حسین منیری فر دستورات لازم را جهت تجهیز امکانات این […]
خانه سلامت شهید عبدالهی تجهیز و ساماندهی می شود

طی برنامه ای شهردار منطقه هشت تبریز به همراه مدیر فرهنگی اجتماعی منطقه ۸ از خانه سلامت شهید عبدالهی بازدید و در جریان فعالیت های این مرکز سلامت قرار گرفت.

به گزارش شهریار، در این بازدید حسین منیری فر دستورات لازم را جهت تجهیز امکانات این خانه سلامت در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و آموزشی و ارائه خدمات بهینه به شهروندان صادر کرد.

شهردار منطقه ۸ خواستار توسعه کارگاه ها و کلاس های آموزشی در راستای توسعه آموزش شهروندی در خانه سلامت شهید عبدالهی شد.