شهردار تبریز خانه‌های تاریخی این شهر را ظرفیت بالقوه حوزه گردشگری توصیف کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در بازدید از عملیات مرمت خانه تاریخی نیکدل اظهار کرد: جهان‌شهر تبریز به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی شناخته می‌شود و این مزیت مدیریت شهری را ملزم کرده به ظرفیت‌های گردشگری از جمله […]شهردار تبریز خانه‌های تاریخی این شهر را ظرفیت بالقوه حوزه گردشگری توصیف کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در بازدید از عملیات مرمت خانه تاریخی نیکدل اظهار کرد: جهان‌شهر تبریز به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی شناخته می‌شود و این مزیت مدیریت شهری را ملزم کرده به ظرفیت‌های گردشگری از جمله خانه‌های تاریخی توجه بیش‌تری شود.