حکم پنجاه و هفتمین شهردار تبریز صادر شد
حکم پنجاه و هفتمین شهردار تبریز صادر شد

وزیر کشور حکم شهردار تبریز را صادر کرد.

به گزارش قلم پرس، سردار احمد وحیدی طی حکمی، با استناد به آرای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، عباس رنجبر را به عنوان شهردار تبریز منصوب کرد.

رنجبر روز دوشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۰ با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان پنجاه و هفتمین شهردار تبریز انتخاب شده بود.