حضور شهردار تبریز در آیین رونمایی از اولین اتوبوس برقی
حضور شهردار تبریز در آیین رونمایی از اولین اتوبوس برقی

شهردار تبریز در آیین رونمایی از اولین اتوبوس برقی ساخته شده در داخل کشور حضور یافت. به گزارش قلم پرس، اولین اتوبوس برقی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ظهر امروز با حضور یعقوب هوشیار، رئییس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و مدیران و پرسنل شرکت واحد، رونمایی شد.شهردار تبریز در آیین رونمایی از اولین اتوبوس برقی ساخته شده در داخل کشور حضور یافت.

به گزارش قلم پرس، اولین اتوبوس برقی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ظهر امروز با حضور یعقوب هوشیار، رئییس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و مدیران و پرسنل شرکت واحد، رونمایی شد.