به همت امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه ۱ طرح اردوئی این واحد در پارک بانوان شمس تبریزی باعث شد تا حضور بی‌سابقه ۱۲۰۰ دانش آموز مدارس سطح منطقه در این پارک ثبت شود. به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی منطقه ۱ در راستای اهداف خود برای ایجاد محیط‌هائی امن، آرام، زیبا و پرشور و نشاط اقدام […]به همت امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه ۱ طرح اردوئی این واحد در پارک بانوان شمس تبریزی باعث شد تا حضور بی‌سابقه ۱۲۰۰ دانش آموز مدارس سطح منطقه در این پارک ثبت شود.

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی منطقه ۱ در راستای اهداف خود برای ایجاد محیط‌هائی امن، آرام، زیبا و پرشور و نشاط اقدام به اجرای طرح اردوئی در پارک بانوان شمس تبریزی کرده که این امر باعث استقبال ویژه و بی‌سابقه‌ای از سوی مدارس به ویژه مقطع ابتدائی شده است.
تنها در یک روز حضور ۱۲۰۰ دانش آموز مقطع ابتدائی در پارک بانوان شمس ثبت شده است.