استاندار آذربایجان شرقی عصر امروز در میز ارتباطات مردمی وزارت کشور واقع در شهرداری تبریز حضور یافت. به گزارش قلم پرس، یردار عابدین خرّم در جریان این حضور با تعدادی از شهروندان حاضر دیدار و گفتگو کرد.استاندار آذربایجان شرقی عصر امروز در میز ارتباطات مردمی وزارت کشور واقع در شهرداری تبریز حضور یافت.

به گزارش قلم پرس، یردار عابدین خرّم در جریان این حضور با تعدادی از شهروندان حاضر دیدار و گفتگو کرد.