جوانان مردم سال‌ها بیکار هستند اما آقازاده‌ها وارد بدنه شهرداری می‌شوند‌
جوانان مردم سال‌ها بیکار هستند اما آقازاده‌ها وارد بدنه شهرداری می‌شوند‌

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: جوانان مردم سالها است که بیکار هستند و می‌خواهند با مدرک بالا زمین جارو کنند اما آقازاده های عزیز، خواهرزن ها و عروس ها وارد بدنه شهرداری می‌شوند‌.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، رسول برگی امروز در جلسه شورای شهر تبریز اظهار داشت: جوانان مردم سال‌ها است که بیکار هستند و می‌خواهند با مدرک بالا زمین جارو کنند اما آقازاده‌های عزیز، خواهرزن‌ها و عروس‌ها وارد بدنه شهرداری می‌شوند‌.

وی تاکید کرد: اگر نیاز باشد اسامی را اعلام ‌می‌کنیم. برخی سخنان موجب می‌شود جوانان از نظام دور شوند. اینگونه نیست که آقازاده‌ها بدون شرایط وارد سیستم شوند و جوانان مردم بدون کار پیر شوند.

کاظم زعفرانچیلر دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز گفت: می‌گوییم آمار بنیادی ترین اصل برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی اصلی‌ترین شاخص مدیریت است.

وی افزود: بدون آمار نه برنامه‌ریزی داریم و نه مدیریت درستی وجود خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه تقاضا دارم هر یک از دوستانی که برای گزارش به شورا می آیند با آمار مکتوب و تایید مقام مسئول به شورا بیایند چون آماری که گفته می‌شود قابل پیگیری نمی‌باشد.

وی افزود: در ارائه گزارش باید به تعداد افراد حاضر از گزارش کپی برداری شود و با امضا و تایید طرف در اختیار افراد قرار گیرد.

زعفرانچیلر گفت: هرفردی که در شورا گزارش می‌دهد با امضای فرد و تایید آن و به تعداد اعضای شورا به صورت پیوست ارائه شود.