جهاد کشاورزی یکی از ادارات حیاتی شهرستان مراغه است
جهاد کشاورزی یکی از ادارات حیاتی شهرستان مراغه است

فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت: جهاد کشاورزی یکی از ادارات حیاتی شهرستان مراغه است که وظیفه سنگینی عهده‌دار بوده و به صورت مستقیم با امنیت غذایی مردم سرکار دارد. داود اسدیان در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مراغه بیان کرد: حوزه جهادکشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خوشبختانه در تولید […]


فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت: جهاد کشاورزی یکی از ادارات حیاتی شهرستان مراغه است که وظیفه سنگینی عهده‌دار بوده و به صورت مستقیم با امنیت غذایی مردم سرکار دارد.

داود اسدیان در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مراغه بیان کرد: حوزه جهادکشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خوشبختانه در تولید برخی محصولات کشاورزی مراغه رتبه نخست را در سطح استان دارد و این تنها با زحمات مجموعه همکاران جهادکشاورزی شهرستان بوده است.

وی افزود: با هدف استفاده از ظرفیت و فکر جدید تغییرات مدیریتی انجام می‌شود و از مسئول جدید انتظار داریم کارهای جامانده را به آغاز و به نفع شهرستان به اتمام رساند.

وی با تاکید براینکه رویکرد دولت خدمتگزاری و خادمی به مردم است، اظهار داشت: پیگیری و تحقق ایجاد شهرک سیب، ساماندهی چاه‌های غیرمجاز و دیگر موارد از جمله برنامه‌های حوزه جهاد کشاورزی است.

در این مراسم از زحمات اسماعیل کریمی‌اصل قدردانی و سعید خیراندیش به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی مراغه معرفی شد.