جمع آوری نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان کمک های مردمی در آذربایجان شرقی
جمع آوری نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان کمک های مردمی در آذربایجان شرقی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی( ره ) آذربایجان شرقی گفت: میزان صدقات و زکات و تمام کمک های مردمی استان در سال گذشته ۱۸۷ میلیارد تومان بوده که این میزان طی یازده ماهه سال جاری به ۲۹۷ میلیارد رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال و با برگزاری جشن نیکو کاری به ۳۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

به گزارش قلم پرس، محمد کلامی طی نشست خبری با بیان اینکه پنج هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان خودکفا و از مجموعه جدا شدند، اظهار داشت: امداد استان درتحقق برنامه اشتغال در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۳دصد کر کرد داشته و نزدیک به یازده هزار نفر اشتغال محقق شده و تا پایان سال این میزن به ۱۲ زار نفر خواهد رسید .

وی با بیان اینکه تمامی سهم کاریابی و وام های اشتغال استان با همکاری مسوولان و بانک هی استان جمع آوری ده است، ادامه داد: نزدیک به یک هزار و صد واحد سرویس و حمام برای مددجویان روستایی ساخته و تحویل داده شده و همچنین  ۸۷۰ نفر از منازل مددجویی که به دلیل مشکلات مالی قادر به لوله کشی نبودند طی دو ماه این قدامات انجام شده است.

 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی( ره ) آذربایجان شرقی ادامه داد: میزان صدقات و زکات و تمام کمک های مردمی استان در سال گذشته ۱۸۷ میلیارد تومان بوده که این میزان طی یازده ماهه سال جاری به ۲۹۷ میلیارد رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال و با برگزاری جشن نیکو کاری به ۳۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

وی دامه داد:  امروز ۵۲۰سرویس جهیزیه به نوعروسان مددجو استان توزیع شد که از این تعداد ۳۲۰سرویس در شهرستان های استان و ۲۰۰ سریس از آنها در تبریز بین نیازمندان پخش شد.