محمدرضا حبیبی در گفتگو با میزان، با اشاره به عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان، گفت: در سال ۹۹ تعداد ۱۲۰ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان ثبت و ۵ جلسه در کمیته فرعی و ستاد تشکیل شده است. وی ادامه داد: در خصوص ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی بزرگ استان اصفهان ضمن […]

محمدرضا حبیبی در گفتگو با میزان، با اشاره به عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان، گفت: در سال ۹۹ تعداد ۱۲۰ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان ثبت و ۵ جلسه در کمیته فرعی و ستاد تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در خصوص ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی بزرگ استان اصفهان ضمن بررسی مساعدت‌های لازم جهت جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی مذکور و رفع موانع پیش رو انجام پذیرفته و در حال انجام است و لذا از بیکار شدن حدود ۵ هزار از کارگران جلوگیری شد و در برخی موارد نیز با رفع موانع کارگران به کار بازگشته اند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی روبه رو هستند و لذا ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه با پیگیری‌هایی که انجام داده است تاکنون از تعطیلی چندین کارخانه بزرگ و بیکاری هزاران کارگر در استان اصفهان جلوگیری کرده است.

انتهای پیام/