جلسات کتابخوانی فرهنگسرای الغدیر شروع شد
جلسات کتابخوانی فرهنگسرای الغدیر شروع شد

جلسات کتابخوانی فرهنگسرای الغدیر شروع شد اولین جلسه کتابخوانی با عنوان “یک وعده کتاب” با حضور جمعی از کتابخوانان در فرهنگسرای الغدیر برگزار شد. به گزارش شهریار، جلسات هفتگی کتابخوانی با عنوان “یک وعده کتاب” با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و با شعار “حس خواب خواندن در کنار هم” با حضور جمعی از شهروندان علاقمند […]جلسات کتابخوانی فرهنگسرای الغدیر شروع شد

اولین جلسه کتابخوانی با عنوان “یک وعده کتاب” با حضور جمعی از کتابخوانان در فرهنگسرای الغدیر برگزار شد.

به گزارش شهریار، جلسات هفتگی کتابخوانی با عنوان “یک وعده کتاب” با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و با شعار “حس خواب خواندن در کنار هم” با حضور جمعی از شهروندان علاقمند در فرهنگسرای الغدیر شروع شد.

در اولین جلسه “یک وعده کتاب” صفحات ابتدایی کتاب چهار میثاق نوشته دون میگوئل روئیز هم‌خوانی شد و حاضران به بحث پیرامون موضوع این کتاب پرداختند.

گفتنی است “یک وعده کتاب” یکشنبه‌های هرهفته راس ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس فرهنگسرای الغدیر برگزار می‌شود.