غلامرضا نوروزی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی و پاراالمپیکی، اظهار کرد: چه ورزشکاران المپیکی که انتخاب شده اند، چه آن هایی که در لیست انتظار هستند و چه آن هایی که در کادر اجرایی قرار دارند بر اساس فهرستی که از طرف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش […]

غلامرضا نوروزی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی و پاراالمپیکی، اظهار کرد: چه ورزشکاران المپیکی که انتخاب شده اند، چه آن هایی که در لیست انتظار هستند و چه آن هایی که در کادر اجرایی قرار دارند بر اساس فهرستی که از طرف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان تایید شده، واکسینه می شوند.

وی ادامه داد: در این رابطه صرفا ورزشکارانی که عازم المپیک می شوند واکسن نخواهند زد، بلکه ورزشکارانی که در شرف برگزاری مسابقات انتخابی المپیک هستند و ورزشکارانی که در تمرینات به عنوان آلترناتیو  حضور دارند، در لیست واکسیناسیون ورزشکاران قرار گرفته اند.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه به طور مثال در رشته کشتی ممکن است ۱۲ ورزشکار به المپیک اعزام شوند، بیان کرد: قرار بر این نیست که صرفا این ۱۲ نفر واکسن بزنند، بلکه نفرات آلترناتیوی که در اردوها هستند، در کنار کادر اجرایی نیز واکسینه می شوند.

۴۳۷ نفر در فهرست تزریق واکسن

نوروزی با بیان اینکه واکسیناسیون ۲ مرحله ای انجام می شود، اظهار کرد: ۲۹۲ نفر در فهرست المپیکی ها قرار دارند که تا کنون ۱۸۵ نفر آن ها مرحله اول واکسن را تزریق کرده اند، در فهرست پارالمپیکی ها نیز ۱۴۵ نفر وجود دارد که ۱۱۵ نفر آن ها واکسینه شده اند و سایر ورزشکاران و کادر اجرایی که تاکنون اقدام به تزریق نکرده اند، باید طی روزهای آینده در این رابطه اقدام کنند.

وی در خصوص برخی شائبه های مطرح شده مبنی بر وجود اسامی متفرقه در لیست ورزشکاران المپیکی، پارالمپیکی و کادر اجرایی به منظور تزریق واکسن کرونا، تصریح کرد: به هیچ فرد متفرقه ای واکسن تزریق نشده است و طبق لیست اعلامی و بر اساس کد ملی فعالیت پیش رفته است و تمامی فرایندها قابل پیگیری و کنترل است.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه بر اساس لیست ارائه شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تایید آن ها و طبق کد ملی، ورزشکاران در حال تزریق واکسن هستند، بیان کرد: واکسیناسیون دو مرحله ای است و بر اساس لیست اعلامی، تایید شده و نیز بر حسب کدملی انجام می شود و چنین مسئله ای که افراد متفرقه وجود داشته باشند، امکان پذیر نیست.

واکسن تزریقی «سینوفارم» است

نوروزی در خصوص واکسن تزریق شده به ورزشکاران نیز، خاطرنشان کرد: واکسن مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که پس از درخواست ارائه شده به منظور واکسیناسیون ورزشکاران و کادر اجرایی به منظور حضور در المپیک و پاراالمپیک تعلق گرفته و از نوع «سینوفارم» است.

انتهای پیام