به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیداحد یوز باشی اظهار کرد: بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت شبستر پس از کشف یک هزار و ۲۶۰ کیسه آرد یارانه‌ای هنگام فروش توسط نانوایی، تشکیل پرونده دادند و گزارش را به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر ارسال کردند. […]

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیداحد یوز باشی اظهار کرد: بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت شبستر پس از کشف یک هزار و ۲۶۰ کیسه آرد یارانه‌ای هنگام فروش توسط نانوایی، تشکیل پرونده دادند و گزارش را به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر ارسال کردند.

وی افزود: شعبه تعزیرات شبستر پس از وصول پرونده و احضار متهم و اخذ اظهارت وی و انجام استعلامات لازم قانونی، تخلف وی را مبنی بر عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای محرز دانسته و متهم را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال محکوم کرد.

انتهای پیام