به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرزاد رحمانی امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از اعلام نتایج آزمون استخدامی بیست و چهارم بهمن سال ۹۹ شامل ۳۱۵ نفر نیروی کارشناس اورژانس و پنج نفر نیروی دیسپچ ارتباطات، تست امادگی جسمانی برای آقایان و مصاحبه برای نیروهای دیسپچ در حال برگزاری است. وی […]

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرزاد رحمانی امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از اعلام نتایج آزمون استخدامی بیست و چهارم بهمن سال ۹۹ شامل ۳۱۵ نفر نیروی کارشناس اورژانس و پنج نفر نیروی دیسپچ ارتباطات، تست امادگی جسمانی برای آقایان و مصاحبه برای نیروهای دیسپچ در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: مرحله آمادگی جسمانی طی چهار روز از شنبه اول خرداد تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت و ۱۷۰ نفر از افراد چنانچه نمره حدنصاب را کسب کنند در پایگاههای اورژانس و دیسپچ تریاژ شروع بکار خواهند کرد.

رحمانی اضافه کرد: به غیر از این افراد، ۱۶۰ نفر کارشناس اورژانس دیگر نیز به زودی در قالب نیروی قرارشرکتی جذب خواهند شد.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱