جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی پس از دیدار دولت مردمی با مقام رهبری
جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی پس از دیدار دولت مردمی با مقام رهبری

وزیر فرهنگ در جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی «اینستاگرام» با اشاره به دیدار امروز اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری نوشت: تاکید رهبری بر حوزه فرهنگ و تفقد پدرانه ایشان تکلیف ما را سنگین تر کرد. در جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی آمده است:  «دیدار امروز بارهبری عزیز هم تجدید پیمان […]وزیر فرهنگ در جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی «اینستاگرام» با اشاره به دیدار امروز اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری نوشت: تاکید رهبری بر حوزه فرهنگ و تفقد پدرانه ایشان تکلیف ما را سنگین تر کرد.

در جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی آمده است:

 «دیدار امروز بارهبری عزیز هم تجدید پیمان بود هم تجدید قوا‌.
تاکید
رهبری در حوزه فرهنگ و تفقد پدرانه ایشان هم تکلیف ما را سنگین تر کرد هم
توان مضاعفی به ما بخشید تا به مدد الهی توفیقات فرهنگی دولت بیشتر از قبل
شود.
علاوه بر موارد کلی، بخشی از توصیه های ایشان بیشتر به وزارتخانه ما مرتبط بود که انشاالله به آن عمل می کنیم.
اتفاقاً این روزهای عراق تلنگریست برای ما تا نعمت هایی که داریم را بیشتر قدر بدانیم مخصوصاً نعمت ولایت.»