جایگاه خبرنگاران یا میز خدمت
جایگاه خبرنگاران یا میز خدمت

خبرنگاران برای پوشش خبری ثبت نام داوطلبین مجلس در فرمانداری تبریز حاضر شدند ولی متاسفانه برخورد با خبرنگاران و نحوه انتخاب جایگاه با کج سلیقه‌گی مسئولان امر همراه بوده است.

به گزارش قلم پرس ایلنا نوشت، همزمان با سراسر کشور ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس از روز گذشته آغاز شد و فرمانداری تبریز به عنوان مرکز حوزه انتخابیه تبریز،اسکو و آذرشهر میزبان داوطلبین است و خبرنگاران نیز برای پوشش خبری این امر در فرمانداری تبریز حاضر شدند ولی متاسفانه برخورد با خبرنگاران و نحوه انتخاب جایگاه با کج سلیقگی مسئولان امر  بود.

جایگاه ویژه خبرنگاران در ورودی فرمانداری قرار گرفته است که مراجعه کنندگان به این نهاد تمامی راهنمایی‌های مربوط به  کار خود را از خبرنگاران می‌پرسند و خبرنگاران نیز پاسخ “ما خبرنگاریم و از چارت اداری بی‌خبریم” مواجه می‌شوند. جایگاه خبرنگاران به  گونه‌ای است که  مراجعه‌کنندگان میزخدمت اداره را با جایگاه خبرنگاران اشتباه می‌گیرند. اینها در حالی است که فاصله محل ثبت نام با جایگاه خبرنگاران نیز از هم دور و پرت است.