تکواندوکاران برتر آذربایجان‌شرقی معرفی شدند
تکواندوکاران برتر آذربایجان‌شرقی معرفی شدند

مسابقات کیوروگی‌ انتخابی خردسالان بانوان استان آذربایجان‌شرقی برگزار گردید. به خبرگزاری فارس از تبریز، مسابقات کیوروگی انتخابی خردسالان بانوان آذربایجان‌شرقی با حضور ۴۶ نفر از شهرستان‌های تبریز، میانه، باسمنج، مرند، سهند، شبستر و با برگزاری ۳۶ مسابقه در دو زمین در خانه تکواندو استان برگزار شد و نتایج حاصله بدین شرح می باشد : وزن […]مسابقات کیوروگی‌ انتخابی خردسالان بانوان استان آذربایجان‌شرقی برگزار گردید.

به خبرگزاری فارس از تبریز، مسابقات کیوروگی انتخابی خردسالان بانوان آذربایجان‌شرقی با حضور ۴۶ نفر از شهرستان‌های تبریز، میانه، باسمنج، مرند، سهند، شبستر و با برگزاری ۳۶ مسابقه در دو زمین در خانه تکواندو استان برگزار شد و نتایج حاصله بدین شرح می باشد :

وزن اول ‌

‌ مقام اول: اسرا فرهادزاده ‌

مقام دوم: ‌ حدیث فرصتی

مقام سوم مشترک:  ‌آیسان نوبری ‌‌/‌فاطمه اطهاری

وزن دوم : ‌‌

‌ مقام اول: حدیث رحمتی

مقام دوم: ‌ زهرا باحجب 

مقام سوم مشترک: ‌یسنا نعمتی /‌فاطمه فاشگوی 

وزن سوم   ‌

مقام اول: مبینا شیرینی 

وزن چهارم 

مقام اول: نرگس عضدی 

 مقام دوم: الینا پورمحمد

مقام سوم مشترک: رها رحیمی/نرگس موسی‌پور 

وزن پنجم: 

مقام اول:گونای دستوانه

مقام دوم: مهلا مرادی

مقام سوم مشترک: ارغوان مرادی/سویل آزرم دل 

وزن ششم 

مقام اول: فاطمه زیادی

مقام دوم: فاطمه پورمحمد

مقام سوم مشترک: الهه فرهادی/یسنا اقاوردی

وزن هفتم 

مقام اول: زهرا برقی

مقام دوم: فاطمه مستجابی

مقام سوم مشترک: اسنا نوجوان، زهرا درم خوی 

وزن هشتم

مقام اول: نازنین فاطمه ضیاءنورانی

مقام دوم: آیناز ستاری

وزن نهم

مقام اول: سویل طالعی

مقام دوم: آیشین جلیلی

مقام سوم مشترک: آسنا جوانمردی، فاطمه ابراهیم نژاد

وزن دهم

مقام اول: سانای آرام‌فر

مقام دوم: اسرا مهری‌نژاد

مقام سوم: اسرا غفاری/حدیث محمدیان

انتهای پیام/۶۰۰۱۷