معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از تکمیل کف‌سازی کوچه ختایی با اجرای سنگ کیوبیک در شیب‌های ورودی ساختمان‌ها و دور دریچه‌های فاضلاب در این کوچه خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با تکمیل کفسازی کوچه ختایی، طی روز گذشته قسمت‌های ناقص‌مانده کفسازی کوچه از جمله ورودی پارکینگ خانه‌ها […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از تکمیل کف‌سازی کوچه ختایی با اجرای سنگ کیوبیک در شیب‌های ورودی ساختمان‌ها و دور دریچه‌های فاضلاب در این کوچه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با تکمیل کفسازی کوچه ختایی، طی روز گذشته قسمت‌های ناقص‌مانده کفسازی کوچه از جمله ورودی پارکینگ خانه‌ها و اطراف دریچه‌های فاضلاب واقع در این کوچه توسط سنگ‌های کیوبیک کفسازی شده و طی روزهای آتی این پروژه تکمیل و به بهره‌برداری نهایی خواهد رسید.