نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: هنوز در حوزه موسیقی، اساتید فقه و علما به یک جمع بندی نرسیده اند؛ باید طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شود که تکلیف این قضیه یک بار برای همیشه روشن شود که مثلا جایگاه موسیقی در نظام آموزشی ما کجاست.

به گزارش قلم پرس، در سومین جلسه از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی فرهنگی با محوریت موسیقی صبح امروز (چهارشنبه ۵ تیر ) در کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور فعالان حوزه موسیقی گفت: هنوز در حوزه موسیقی، اساتید فقه و علما به یک جمع بندی نرسیده اند؛ باید طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شود که تکلیف این قضیه یک بار برای همیشه روشن شود که مثلا جایگاه موسیقی در نظام آموزشی ما کجاست.

سعیدی: طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه موسیقی مطرح شود

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: هیئت رئیسه نیز موافقت کرده که کمیسیون فرهنگی به بخش فرهنگی نظام آموزشی ورود کرده و غفلت آن را مورد بررسی قرار دهد که مثلا چرا دانش آموز ما آلات موسیقی بیگانه را بهتر از سازهای سنتی و داخلی می شناسند و چرا باید موسیقی سنتی و اصیل در مدارس غریب باشد.