به گزارش قلم پرس، محمد حسین‌زاده  اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای آتیه شهرک خاوران و فراهم کردن زمینه جمعیت‌پذیری در این شهرک، توسعه فضاهای سبز و پارک‌های محله ای از اولویت های شهرداری منطقه در سال آینده خواهد بود. وی ادامه داد: بر اساس مطالعات و بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی، سرانه […]

به گزارش قلم پرس، محمد حسین‌زاده  اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای آتیه شهرک خاوران و فراهم کردن زمینه جمعیت‌پذیری در این شهرک، توسعه فضاهای سبز و پارک‌های محله ای از اولویت های شهرداری منطقه در سال آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات و بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایـران بین ۷ تا ۱۲ متر مربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محـیط زیسـت سـازمان ملـل متحـد (۲۰ تا ۲۵ متر مربع برای هر نفر)، رقم کمتری است. با وجود این، در شـهرهای مختلـف کشـور نیـز ایـن رقـم، بـا توجـه بـه ویژگی‌های متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها، با اختلافاتی همراه است که میزان آن را طرح‌های مصوب هر یک از شـهرها تعیـین می‌کنند.

سرپرست شهرداری  منطقه ۹ تبریز خاطرنشان کرد: به گفته مسئولین امر، طبق آمار، سرانه فضای سبز درون‌شهری و برون‌شهری تبریز در سال۹۹، برای هر نفر ۱۷ مترمربع  بوده است که تنها ۷/۵ مترمربع از آن در داخل شهر و بقیه مربوط به جنگل ‌کاری‌های اطراف شهری مثل عون بن علی، عباس‌میرزا و آرپا دره‌سی است، اما در سطح شهرداری منطقه۹ و شهرک خاوران، آمار سرانه  فضای سبز دو برابری و برای هر نفر ۱۵/۵ متر مربع خواهد بود که حکایت از نگاه ویژه شهرداری منطقه به این امر و افزایش سرانه فضای سبز در این بخش از شهر تبریز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شهرک خاوران شهرکی انسان‌محور و زیست‌پذیر است، احداث و توسعه پارک‌های محله‌ای موضوعی را باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی زندگی شهری و افزایش آرامش فردی و اجتماعی دانست و اعلام کرد: بسترسازی جهت گذران اوقات فراغت خانواده‌ها، جوانان، کودکان و … یکی از اولویت‌های اساسی شهرک‌های مسکونی و آپارتمانی است و در این راستا درصددیم با تشکیل کارگروهی، از نظرات و ایده‌های جامعه‌شناسان و روانشناسان خبره و صاحب نظر دانشگاهی در احداث این پارک‌ها بهره مند شده و این ایده‌ها عملیاتی شود.

حسین‌زاده نگاه علمی، مطالعه تخصصی و توجه ویژه به حوزه فضای سبز را نیاز بیش از پیش مدیریت شهری برشمرد و افزود: در این راستا مدیریت هزینه‌های هنگفت و بالای نگهداری فضای سبز،  تأمین آب مناسب برای طرح‌ها با توجه به وضعیت کم آبی موجود و استفاده از گونه‌های گیاهی در پارک‌ها با بررسی شرایط زیستی اقلیم، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت شهری، در رسیدن به اهداف مورد نظر در این حوزه کند.

وی اضافه کرد: شهرداری منطقه۹، مدیریت و استفاده صحیح از منابع آبی را در دستور کار قرار داده و اقدامات بسیاری برای مدیریت منابع آبی در این شهرک مد نظر است که از آن جمله می‌توان به استفاده از تجهیزات آبیاری نو، استفاده از گونه‌های گیاهی مقاوم به کم‌آبی و سایر اقدامات در این زمینه اشاره کرد.