مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز گفت: ارائه خدمات هوشمند نیازمند ایجاد بسترهای لازم است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأمین زیرساخت‌های فیبر نوری در پایانه مسافربری است. به گزارش قلم پرس، احمد زارعی در دومین جلسه هوشمندسازی سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز گفت: در نظر داریم که در سال جاری پایانه هوشمند ایجاد کنیم […]مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز گفت: ارائه خدمات هوشمند نیازمند ایجاد بسترهای لازم است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأمین زیرساخت‌های فیبر نوری در پایانه مسافربری است.

به گزارش قلم پرس، احمد زارعی در دومین جلسه هوشمندسازی سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز گفت: در نظر داریم که در سال جاری پایانه هوشمند ایجاد کنیم و آن را به سمت هوشمندسازی سوق دهیم.
وی افزود: اگر این امر اتفاق بیفتد برای اولین بار در کشور پایانه مسافربری تبریز شاهد هوشمندسازی فیبر نوری خواهد بود.
در این جلسه مقرر شد اقدامات اولیه جهت راه اندازی سیستم فیبر نوری در پایانه مسافربری تبریز انجام شود.