شهردار منطقه ۷ تبریز از توزیع ۴۵۰ تن آسفالت در مسیر جاده قدیم وادی رحمت خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی از روز گذشته آغاز شده و تا فردا ادامه دارد و طی دو روز ۴۵۰ تن آسفالت توزیع شده است. وی این عملیات را به […]شهردار منطقه ۷ تبریز از توزیع ۴۵۰ تن آسفالت در مسیر جاده قدیم وادی رحمت خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی از روز گذشته آغاز شده و تا فردا ادامه دارد و طی دو روز ۴۵۰ تن آسفالت توزیع شده است.
وی این عملیات را به صورت آسفالت‌ریزی اساسی در ابعاد ۵۰۰ متر طولی عنوان کرد و افزود: با اتمام عملیات آسفالت‌ریزی ۵۰۰ متر از جاده قدیم وادی رحمت، لکه‌گیری نوار حفاری این جاده ادامه خواهد یافت.
رشتبری اصلاح و بازگشایی مجدد جاده قدیم وادی رحمت را با هدف کاهش بار ترافیکی در این مسیر در ورودی و خروجی‌های وادی رحمت عنوان کرد.