شهردار منطقه ۴ تبریز از اجرای عملیات لکه‌گیری کوی مخابرات در شهرک نظام‌پزشکی خبر داد. به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو با بیان این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی اساسی و لکه‌گیری سطح با هدف ارتقای سطح ایمنی و بهسازی معابر در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری در حال اجرا است. وی اضافه کرد: در راستای […]شهردار منطقه ۴ تبریز از اجرای عملیات لکه‌گیری کوی مخابرات در شهرک نظام‌پزشکی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو با بیان این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی اساسی و لکه‌گیری سطح با هدف ارتقای سطح ایمنی و بهسازی معابر در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: در راستای ساماندهی و بهسازی معابر، عملیات لکه‌گیری آسفالت به صورت ضربتی آغاز شده و روزانه در سطح منطقه ۴ عملیاتی می‌شود.
شهردار منطقه ۴ تبریز گفت: به‌همین منظور، عملیات لکه‌گیری و ساماندهی کوی مخابرات در شهرک نظام‌پزشکی با توزیع ۱۰۰ تن آسفالت اجرا شد.