تمدید پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی ارس
تمدید پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی ارس

تمدید پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی ارس پذیرش دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پردیس بین‌المللی ارس تا ۲۵ مرداد ماه سال جاری تمدید شد. این پردیس در زمینه آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ناپیوسته از طریق آزمون اختصاصی و بررسی پرونده سوابق […]


تمدید پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی ارس

پذیرش دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پردیس بین‌المللی ارس تا ۲۵ مرداد ماه سال جاری تمدید شد.

این پردیس در زمینه آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ناپیوسته از طریق آزمون اختصاصی و بررسی پرونده سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱، دانشجو می‌پذیرد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت https://arasp.tabrizu.ac.ir/ مراجعه کنند.