به گزارش شهریار، به منظور بررسی مشکلات موجود در واحد فناوری مناطق و سازمان های شهرداری تبریز، جلسه ای با حضور سرپرست سازمان فناوری و مسئولین سایت سازمان ها برگزار گردید.سرپرست سازمان، فناوری اطلاعات را بعنوان اصلی ترین چشم انداز توسعه شهری عنوان کرد و گفت: سازمان فناوری در این عرصه در تلاش است از […]

به گزارش شهریار، به منظور بررسی مشکلات موجود در واحد فناوری مناطق و سازمان های شهرداری تبریز، جلسه ای با حضور سرپرست سازمان فناوری و مسئولین سایت سازمان ها برگزار گردید.
سرپرست سازمان، فناوری اطلاعات را بعنوان اصلی ترین چشم انداز توسعه شهری عنوان کرد و گفت: سازمان فناوری در این عرصه در تلاش است از طریق ایجاد بسترهای لازم در ارائه خدمات نسبت به شناسایی نیازهای شهرداری تبریز با تهیه برنامه های نظامند و تقویت زیرساخت های فنی به رفع چالش های موجود بپردازد.
وی خاطر نشان کرد: با رویکرد تعامل محور با مدیران فناوری در مناطق و سازمان ها به عنوان نمایندگان این سازمان و تداوم برگزاری جلسات هم اندیشی در تحقق اهداف شهر هوشمند و تسریع در ارائه خدمات بهینه به شهروندان، فناوری کلانشهر تبریز را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
محمد رضا کاظمی تلفیق فناوری با نوآوری را عامل ارتقای شهر هوشمند عنوان کرد و افزود: شهر هوشمند بدون توجه به نوآوری و همچنین توجه نظام مند به فناوری ممکن نیست.
وی ابراز داشت: برای دستیابی به اهداف کلانشهر تبریز در مسیر شهر هوشمند نیازمند هم افزایی و همپوشانی فنی بین دستگاهها و مجموعه های مختلف هستیم.
کاظمی تصریح نمود: با بسیج منابع و امکانات است که می‌توان با تجمیع قدرت فنی و ارتقاء پتاسیل های موجود در شهرداری تبریز به توسعه زیر ساخت ها و اجرایی شدن شهرداری الکترونیک کمک کرد.
در ادامه جلسه مسئولین سایت مناطق و سازمان ها ضمن تقدیر از پاسخگویی به موقع کارشناسان سازمان فناوری در مواقع ضروری، به مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود اشاره نمودند و بحث و تبادل نظراتی با سرپرست و معاونین سازمان انجام گرفت و کلیه موارد همکاری بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.