معاون فرهنگی اجتماعی مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: تلاقی دو موضوع خاص ورزش و ارزش‌ها، موجب ارزشمند شدن رویداد جام پرچم شده است.

به گزارش قلم پرس، حجت‌الله غلامعلی در جلسه هماهنگی دومین دوره مسابقات جام پرچم اظهار کرد: پرداختن به موضوعاتی همچون هویت ملی، فرهنگ جهاد و شهادت و ورزش شهروندی و در کنار آن پیوست‌های فرهنگی مختلف در قالب جام پرچم، این رویداد ورزشی را ارزشمند کرده است.

وی ادامه داد: بعد فرهنگی، یکی از عوامل حفظ اهمیت ورزش است و و در حوزه‌های اجتماعی نیز، ورزش یکی از راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.
غلامعلی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی جام پرچم یک اتفاق مبارک است که موجب تقویت و انسجام همبستگی ملی نیز خواهد شد.
وی افزود: شهرداری یک سری ماموریت‌هایی دارد و سازمان بسیج شهرداری نیز به بعضی امور داخلی می‌پردازد و حالا که این سازمان، محور فعالیت یک رویداد شهروندمحور شده است، قابل تقدیر است.